อัยย์ญาดา
เพราะความผิดที่ไม่ได้ก่อ ทำให้ม่านมัสลินตกเป็นจำเลยในข้อหาร้ายแรง ต้องทนทุกข์ รับความโกรธเกลียดจากฟรานเซเซียส ชายหนุ่มที่เธอรักเขาหมดหัวใจ อิสรภาพถูกจ...