นารี (รีณาวดี)
“โอ้ย! ไอ้บ้า! ปล่อยฉัน!” “จะบอกให้นะแม่ตัวดี... คนที่ไร้การอบรมสั่งสอนก็คือคุณนั่นแหละ ผู้หญิงปากมอม!” ...