นารี
ไฟแค้นระหว่างเขาและเธอ กลับกลายมาเป็นเพลิงแห่งความปรารถนาได้อย่างไร... มีนาพรถูกบิดาเลี้ยงบังคับแต่งงานตั้งแต่อายุสิบแปดปี เธอหวังพึ่งพิงเจ้าบ่าวแป...