นารี
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ! ทำไมเธอถึงได้อ่อนปวกเปียกไร้การปัดป้อง ยินยอมให้เขากระทำดังเช่นที่ปลดปล่อยทางเพศอย่างไรอย่างนั้น และที่สำคัญเธอโหยหาสัมผัสจากเขา...