Medic
แทนคุณหนุ่มใหญ่ผู้มีใบหน้านิ่งเฉยและความเย็นชาอยู่เป็นนิตย์ แต่แล้วเฟียตเด็กในความดูแลของเขากลับกระตุ้นให้เขาเผยความรู้สึกร้อนรุ่มออกมาอย่างแรงกล้า......