นารี
ชีวิตของ อัปสรสิริ พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเมื่อรับรู้ว่าบริษัทของบิดามารดามีหนี้สินกว่าสิบล้านบาท และคนที่เข้ามาช่วยพยุงให้ผ่านพ้นวิกฤตก็คือ เชษ...