นารี
วรณิกาตั้งใจจะไปใช้ชีวิตใหม่ที่ประเทศอังกฤษ ทว่าชีวิตที่คาดคิดว่าจะสวยหรูกลับต้องพังพินาศ เมื่อเธอเกิดเจ็บป่วยและมารดาเสียชีวิต เธอจึงซมซานกลับมาประเท...