อรอิสรา
มายาสีฝุ่น โดย อรอิสรา นิยายโรมานซ์ชุด สิงห์หนุ่มแห่งเชียงราช เมื่อ พราวพิชชา สาวสวยจากเมืองเพิร์ท กลับมายังเชียงราช โดยใช้สิทธิ์ลาพักร้อนสิบห้าว...