พราวพริ้ม (พลิ้วอ่อน)
* ท่านใดเคยติดตามอ่านออนไลน์มาก่อน รบกวนอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นนะจ๊ะ * เขาไม่สนว่าเธอเป็นของใคร ถ้าอยากได้ เขาจะ 'แย่ง' มา ความถูกใจไม่ใช่คว...