Nigiri-Sushi
คนรักที่เคยทอดทิ้งไปแต่งงานกับหญิงอื่นกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง ขอคืนดีกันหน้าด้านๆ ซ้ำลูกชายของคนทรยศนั่นยังมาหลงรัก..ก็สมควรจะเอาคืนให้สาสม! ไม่ว่าจ...