nigiri-sushi
เมื่อโยชิคาวะ เรียวอิจิเกิดโชคร้าย ถูกน้องสาวมอมเหล้า ทั้งยังจะไปมี ‘ความสัมพันธ์แบบคาดไม่ถึง’ กับเจ้าเด็กคู่กัดข้างบ้านเสียได้ ..แ...