Nigiri-Sushi
'เล่นชู้' เป็นคำที่ตรึงอยู่ในหัวของเขา หนึ่ง..ชายคราวพ่อเป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดโดยนิตินัย และสอง..หนุ่มรุ่นน้องคือผู้ครอบครองโดยพฤตินัย ...