Nigiri-Sushi
ชณัฐ..ต้องเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อคุณตฤณ..เจ้านายวัยหนุ่มของตน นอกจากงานบริษัทในฐานะเลขาคนสนิทแล้ว เขายังเป็นเหมือนคนรั...