Nigiri-Sushi
สิชลรับดูแลหลานชายวัยรุ่นชั่วคราวในช่วงที่อีกฝ่ายเข้ามาเรียนพิเศษในกรุงเทพ ความสัมพันธ์ของทั้งสองควรอยู่ในสถานะ 'อากับหลานบุญธรรม' แต่...