เพราพนิต
“ไปกับอาก่อนได้ไหมลูกปลา” “ปล่อยหนูค่ะ หนูเป็นเด็กไม่ดี” “จะปล่อยได้ยังไง มันดึกแล้ว แถวนี้ก็เปลี่ยวมากด้วย อันตรา...