รวีดารา
“พี่ขอโทษนะฟาง...พี่รักฟางมากนะ พี่สัญญา สักวันพี่จะกลับมารับฟางไปอยู่ด้วยกัน” “ฟางก็รักพี่ รักมากที่สุด ฟางจะรอพี่มารับนะ กี่ปีฟาง...