นิลยา
“มีอะไรให้พี่ช่วยไหม” “ไม่มีคะ ทำงานมาเหนื่อยๆ พี่เก้าไปนั่งพักเถอะ” “พี่ไม่เหนื่อย ยังมีแรงช่วยเอิงทำอะไรๆ ...