นิลยา
กฎของการเป็นผู้หญิงของเขามีอยู่สามข้อ... หนึ่ง เป็นห่วงได้แต่ห้ามหวง สอง อย่ารักเขา ถ้าไม่อยากเจ็บเพราะเขาไม่มีทางรักตอบ และสาม ห้ามเปิดเผยความสั...