แวววิวาห์
ไปตามคำเรียกร้อง... ไปตามความคิดถึง... ไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ... เขาตอบรับจุมพิตของหญิงสาวทันที มันเป็นกลไกที่เกิดขึ้น พอเขาเป็นฝ่ายรุกบ...