พันเก้า
‘เขา’ ถูกฝังอยู่ใน 'ความแค้น' ‘เธอ’ ถูกจองจำอยู่ใน 'ความเจ็บปวด' HADES "เลือกมาว่าจะเอาอย่างไหน....