พันเก้า
BRO Chain รุ่นพี่ล่ามรัก ไรม์ x อองฟอง คำโปรย... กฎของการเป็น 'เสือ' คือไม่หลงรัก 'เหยื่อ' ตัวเอง แล้วจะเป็นอย่างไรหาก '...