พันเก้า
BAD FETTER เพลิงผลาญฝัน เพลิงศูรย์ x นับฝัน Never let an old flame burn you twice. [อย่าปล่อยให้ถ่านไฟเก่าแผดเผาเราเป็นครั้งที่สอง] จุดจบของความรักไม...