ทุ่งหญ้าหิมะบนเม็ดทราย
บทนำทางของพระจันทร์ ฉันได้แต่ยืนฟังถ้อยคำไร้เยื่อใยที่ออกมาจากปากของเขา ตอนนี้ในหัวของฉันพร่าเบลอไปหมดจนฉันแทบจะทรงตัวยืนไม่ไหว มันเพราะอะไรกัน? ...