Black Chip
เมื่อได้พบนาง เมื่อได้รักนาง เขาเพียงแค่อยากจะปกป้องความรัก ความสุข รอยยิ้มอ่อนหวานลึกซึ้งของนางที่มอบให้แก่เขาเท่านั้น แต่สุดท้ายกลับเป็นเขาที่เป็...