NAMIDAKEDA
“เลือกเอาว่าจะ Fuck me รึว่าเจ็บตัว” ไม่ว่าจะเลือกทางไหน...เธอก็จะต้องเจ็บเพราะเขาอยู่ดี ‘ลินา’ ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะไม่อ...