กัลฐิดา
“คุณเป็นอย่างนี้เสมอเหรอคะ คุณคิดว่าสามารถควบคุมทุกคนบนโลกได้งั้นเหรอ อิชเลย์ โทมัส แม็คโดเวลล์...” ซินเดลเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นแกมเยาะห...