กัลฐิดา
“พี่แพทมองหน้าพัตรทำไมคะ ไอติมเปื้อนหน้าพัตรเหรอ” พัตรพิมลถามพร้อมกับยกมือขึ้นเช็ดแก้มอย่างกังวล “เปล่า ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ เราก็ไ...