กัลฐิดา
นิยายชุด ‘มนตร์สื่อรัก’ มีทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ 1. มนตร์อธิษฐาน (Make a Wish) 2. มนตร์ทับทิม (Magic Ruby) 3. มนตร์นิรมิต (Miracle Mir...