กัลฐิดา
บางครั้งเรื่องไม่คาดฝันก็มักเกิดขึ้นในวันที่เราต้องการมัน แอมเบอร์รี แคลร์ กำลังจะเรียนจบจากโรงเรียนเดอเลอเรีย หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตขอ...