กัลฐิดา
ความลับของซิมป์สัน ศาสตร์อัญเชิญปีศาจ เเละ Trick or Treat! เหล่ามาสเตอร์ต้องประหลาดใจอีกครั้ง เมื่อเจย์ครอบครอง อัสโมว จิตวิญญาณของเถ้ากระดูกที่บ่งช...