กัลฐิดา
หลายคนพูดว่า เซวีน่า คือโลกแห่งความฝัน คือโลกที่สมบูรณ์แบบและเสมอภาค ในโลกแห่งนั้นจึงเต็มไปด้วยความรักหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นที่มาของการนำเสนอเรื่องราว...