กัลฐิดา
ลีเดีย มาร์ช นักวิเคราะห์ตัวอักษรที่ได้รับฉายา ‘นักวิจัยบ้า’ เธอไม่ชอบทำงานร่วมกับใคร ไม่สนว่าใครหน้าไหนจะเสียประโยชน์หรือขวางทาง ขอเพียง...