กัลฐิดา
จิ้งจอกเก้าหาง กลาสโซลแห่งโลกตะวันออก และสัดส่วนทรายแห่งชีวิต เพื่อทำให้พวกกิดิมมีร่างวิญญาณที่สมบูรณ์ เจย์ต้องสำเร็จอะบลามีลิน หรือศาสตร์แห่งทวย...