ธีราภรณ์
“ปล่อย! ตะวันบอกให้ปล่อย พี่จักรอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวของตะวันนะ” พราวตะวันเผลอเรียกขานเขาด้วยสรรพนามเดิมที่อีกฝ่ายชอบฟัง...