กลางกันยา
คำโปรย แม้จะเกิดมาแค่เพียงแค่สามสิบหกปี แต่รสสุคนธ์คิดว่าเธอได้ใช้ชีวิตทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าแล้วล่ะ เธอเป็นลูกที่ดี เป็นพี่สาวที่ดี เป็นเจ้านายที่ลูกน...