กลางกันยา
“พอๆ ...ผมทาให้” วริศรีบเบรกก่อนที่อีกฝ่ายจะกล่าววาจาทะลึ่งตึงตังออกมาทำให้ตนขัดเขินไปมากกว่านี้ “หันหลังไปเหมือนเดิมนั่นแหละ”...