ณธิดา
เพราะหน้าที่ของลูก ทำให้เธอต้องเจอสัญญาร้าย ๆ ผูกมัดทำตัวใช้หนี้ ไม่...