ณธิดา
เธอถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สาม ทำลายครอบครัวคนอื่น สักวันเธอจะทำให้เขารู้ว่าเธอนี่แหละ คือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกเขาลงทัณฑ์ ...