ภัสรสา
เมื่อจิตรกรหนุ่มไส้แห้งมาดเซอร์ (ค่อนไปทางซกมก) ที่ทั้งหัวดื้อ ปากเสีย ไม่มีมารยาท เกิดความจำเป็นจะต้อง ‘ถอดรูป’ กลายร่างเป็นสุภาพบุรุษหนุ...