ภัสรสา
หัวใจดวงที่หนึ่ง...ความรักที่เกือบร้างราด้วยเพียงคำว่า...ห่างไกล ขอแค่หัวใจของคนสองคนยังมั่นคงต่อกันและกัน ไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหน ระยะเวลาผ่านไปนานเ...