ภัสรสา
เอนไดเนร่า ทายาทแห่งแอลเลเวน เจ้าของไอลีจา ดาบวิเศษที่ไม่ได้มีเพียงหนึ่ง จำต้องออกตามหาเจ้าของไอลีจาอีกเล่มเพื่อขอความช่วยเหลือในการกอบกู้อาณาจักรอันเ...