ภัสรสา
บ้านฝากใจ...สำหรับเธอ เปรียบดั่งความรักและความเข้าใจ บ้านฝากใจ...สำหรับเขา เปรียบดั่งชีวิตและลมหายใจ เมื่อบ้านฝากใจเปรียบดั่งทุกอย่างในชีวิตของคนส...