ภัสรสา
หากถามถึงนิยามรัก แน่นอนว่าสิบคนคงมีคำตอบให้สิบแบบ เพราะความรักเป็นเรื่องเฉพาะตัว แปดเรื่องสั้นใน “สารพันรัก” ก็เช่นกัน เชิญพบกับแปดเรื...