ภัสรสา
‘อัคริมา’ เป็นผู้หญิงธรรมดา ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาโดยตลอด แต่จู่ๆ ‘อดีต’ ที่ย้อนมาก็ทำเธอปั่นป่วน ทั้งอดีตอันแสนไกลที่สั...