ภัสรสา
หลังผ่านเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมา สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ หลบหลีกจากผู้คน ไม่ต้องพบเจอความวุ่นวาย แรกๆ ก็เป็นไปด้ว...