ภัสรสา
เมื่อ ‘ธีริทธ์’ กระต่ายพูดน้อย คิดเยอะ โคจรมาเจอกับ ‘ปักจันทร์’ พระจันทร์พูดเยอะ คิดน้อย นิสัยว่าต่างแล้ว พื้นฐานครอบครัวยิ่...