ฑริกา
ชีวิตของ ตมิสา ไม่เคยได้รับความรักที่แท้จริงจากผู้ชายสักครั้ง มีแฟนกี่คนก็เป็นอันต้องเลิกราเพราะการนอกใจหรือไม่คนที่คุยด้วยก็หายไปเสียเฉยๆ ในขณะที่อ...