ไป๋เหลียน
อุบัติเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ไป่มู่ชิงจมหายไปในแม่น้ำกลางเมือง ตื่นมาอีกที...แทนที่จะได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลหรือเจอยมฑูต กลับพบว่าตัวเองมาสิงอยู่ในร่างองค...