ฑริกา
จาก พ.ศ.2565 สู่ ร.ศ.111 ในเรือนหลวงไกรเดชาวรางค์กูร นายทหารเรือรูปหล่อที่อยู่ในห้วงฝันมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมกับการหมายมั่นปั้นมือจับหล่อนเป็นลูกสะใภ้...