Lilin
เมื่อเสี่ยวเหมามี่ได้รับภารกิจมายังโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญตบะให้กล้าแกร่ง แน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องกินต้องใช้ แต่จะให้ทำงานแลกเอาน่ะเหรอ ฝันไปเถอะ...